A.  VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA

SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

 

                                                                                                                                                    Patvirtinta:

                                                                                Direktorės

            Anelės Vosylienės

                                                                                                 2018-01-05 Įsakymu Nr.1

 

 

 

Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai

Įkainiai įsigalioja nuo 2018-02-01 d.

 

Energetikos darbuotojų kategorija

Kaina

Įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros, šilumos, dujų, naftos  įrenginių

eksploatavimo organizavimą įmonėje

100,00

Įmonių padalinių3 vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už elektros,šilumos, dujų, naftos įrenginių1 eksploatavimą (vadovauti darbams)

100,00

Elektros, šilumos, dujų, naftos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už

įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

100,00

Elektrotechnikos darbuotojai,(elektrikai), šilumos, dujų, naftos specialistai ir darbininkai, eksploatuojantys įrenginius

80,00

 Elektros, šilumos, dujų, naftos įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai

80,00

Kitos paslaugos

 

Pakartotinis egzamino laikymas (neišlaikius pirmą kartą ar kitus kartus)

30,00

Energetikos darbuotojo pažymėjimo dublikato išdavimas vietoj prarasto pažymėjimo

15,00

Energetikos darbuotojo pažymėjimo pakeitimas pasikeitus asmens duomenims

15,00

 

 

 

Parengė                                                                                                                    Anelė Vosylienė                         

 

                                                                                                                                    

Pinigus prieš atestavimą pervesti: Įmonės rekvizitai:

A.VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA

Įmonės kodas 165829829

Sąskaita: LT507300010002336177 AB bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000

 

Pastaba: A.VOSYLIENĖS MOKYMO KONSULTACINĖ FIRMA nėra PVM mokėtoja