DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 "DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ED atest. aprasas su priedais.docx
Microsoft Word Document 57.7 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ENERGETIKOS OBJEKTUS, ĮRENGINIUS STATANČIŲ IR EKSPLOATUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Energ. ministro sak. Nr.1-220, Zin.201
Microsoft Word Document 26.9 KB