Energetikos darbuotojų  sertifikavimo teisėtumas

 

A.  Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyrius  atlieka  privalomąjį energetikos darbuotojų atestavimą   pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.  Pagrindas- VEI raštas 2R-263, 2014-02-20.

 

 

Energetikos darbuotojų sertifikavimas

 

 

2014-02-20 Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą),  kuri iš esmės atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 "Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" 8 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.